THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5692365
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4712944
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3185864
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3133500
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3121175
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2649561
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613565
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2376540