THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672699
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4630361
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3147540
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126620
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3119021
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644194
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612292
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367690